JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

59 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

109 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

249 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.3.3 , nie podpisany  lub jako zip

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.3.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość zdefiniowania ceny jednostkowej do 8 miejsc po przecinku,
 • Dodano zabezpieczenie przy próbie zaimportowania (jako dokumenty księgowe) nieobsługiwanego formatu JPK (np. JPK_MAG),
 • Dodano możliwość niedrukowania numeru telefonu i adresu e-mail w nagłówku faktury,
 • Dodano możliwość dodania wartości faktury do proponowanej nazwy PDF dla faktury,
 • Dodano możliwość eksportu KEDU bez właściciela/wspólników,
 • Dodano w terminarzach należności oraz zobowiązań informacje na temat pochodzenia dokumentów źródłowych oraz możliwość przejścia do dokumentów wprowadzonych lub zaksięgowanych,
 • Dodano możliwość drukowania cen i wartości brutto dla dokumentów PW/RW,
 • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-12,
 • Zmieniono zachowanie przy zmianie formy płatności w nagłówku faktury/dokumenty. Jeżeli dokument był rozliczony w całości (wprowadzona całkowita płatność), a nowa forma płatności nie ma ustawienia do rozliczenia całości wtedy płatność jest usuwana,
 • Poprawiono sortowanie po numerze faktury (po zmianie numerów faktur, tylko SQL),
 • Poprawiono scalenie pozycji księgowych w JPK w przypadku dokumentu korygującego o identycznym numerze i tej samej dacie,
 • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego,
 • Poprawiono zliczanie pracowników dla DRA dla przypadku, gdy płace z dwóch kolejnych miesięcy były wypłacone w jednym miesiącu,
 • Poprawiono tworzenie DRA dla osobnych lat w przypadku, gdy wewnętrzne ID pracowników jest różne w obu latach,
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dowodu wewnętrznego przynajmniej trójcyfrowego,
 • Poprawiono domyślne zasady płac w przypadku braku definicji domyślnej,

Uaktualnienie 2018.3.2 , nie podpisane  lub jako zip

  Uaktualnienie 2018.3.1 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
  • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
  • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
  • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
  • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
  • Dodano opcję "Gospodarka magazynowa", przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
  • Dodano obsługę tworzenia "złego długu" pomiędzy latami,
  • Dodano walidacje dla adresów e-mail,
  • Zmieniono procedurę podpisywania plików JPK profilem zaufanym, system będzie korzystał zamiast bezpośrednio z platformy https://epuap.gov.pl z nowej platformy https://obywatel.gov.pl/,
  • Zmieniono "Faktura usługowa" na "Faktura",
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI przy zdefiniowanych kolumnach PKPiR zakupowych,
  • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
  • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
  • Poprawiono import z pliku EDI++ (.epp) przy sprzedaży w cenach brutto,
  • Poprawiono wybieranie wspólnika dla podpisu JPK,
  • Poprawiono eksport do Płatnika,
  • Usunięto skrót "UPO-MF" z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk "Drukuj UPO"),
  • Uaktualnienie 2018.2.10, nie podpisane lub jako zip

  Uaktualnienie 2018.2.9 , nie podpisane  lub jako zip

  • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

  Uaktualnienie 2018.2.8 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
  • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
  • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
  • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
  • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
  • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
  • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji "Historia"),
  • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
  • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
  • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
  • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
  • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) "pustych" plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
  • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
  • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),

  Uaktualnienie 2018.2.7 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość podpisania plików JPK danymi,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty wypłaty na liście płac,
  • Dodano możliwość przełączanie pomiędzy wydrukiem miesiąca naliczenia a miesiącem płacy na karcie przychodów (domyślnym miesiącem jest miesiąc płacy),
  • Poprawiono uzupełnianie automatycznego dnia wypłaty, gdy dzień był podany spoza zakresu i dodano obsługę ostatniego dnia, 31 to zawsze ostatni dzień,

  Uaktualnienie 2018.2.6 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
  • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
  • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
  • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
  • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
  • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
  • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
  • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
  • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

  Uaktualnienie 2018.2.5 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
  • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 "za następny miesiąc",
  • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

  Uaktualnienie 2018.2.4 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
  • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży - modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
  • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
  • Dodano możliwość wydruku "oryginał/kopia" na wydruku not korygujących,
  • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
  • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
  • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
  • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
  • Dodano zestawienie zobowiązań,
  • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
  • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
  • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
  • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek - wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
  • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
  • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
  • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R - brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
  • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
  • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
  • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
  • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
  • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
  • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego - ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
  • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

  Uaktualnienie 2018.2.3 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
  • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
  • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji - pozwala do końca okresu ważności licencji,
  • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),

  

  Skontaktuj się z nami

  Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

  604 814 422

  biuro@jaslan.pl