JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.


Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.9.3 , nie podpisany

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.9.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Poprawiono działanie nowych typów transakcji "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.1" oraz "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.4",
 • Poprawiono aktualizowanie VAT-UE dla większej ilośći wierszy (regresja od wersji 2018.9.2),

Uaktualnienie 2018.9.2 , nie podpisane  lub jako zip

  Uaktualnienie 2018.9.1 , nie podpisane  lub jako zip

  • Dodano nową wersję e-deklaracji dla VAT-7 i VAT-7K,

  Uaktualnienie 2018.8.4 , nie podpisane  lub jako zip

   Uaktualnienie 2018.8.3 , nie podpisane  lub jako zip

   • Dodano obsługę drukarek kodów kreskowych ZEBRA opartych o skrypty ZPL II,
   • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów PZ w cenach brutto,
   • Dodano możliwość drukowania uwag na karcie wynagrodzeń,
   • Dodano możliwość importowania dokumentów XML z systemu sky-shop.pl,
   • Dodano rodzaj przychodu "inne" dla pracowników z umową o pracę,
   • Dodano do importowania JPK_FA rozpoznawanie kwot w stawce "Nie podlega",
   • Dodano obsługę tworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dropbox,
   • Dodano możliwość zapamiętania odpowiedzi na niektóre pytania np. "Czy chcesz zaksięgować teraz dokument?" w celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb,
   • Dodano możliwość drukowania słowa "Symbol" zamiast "PKWiU/PKOB" na fakturze,
   • Dodano sortowanie do dacie sprzedaży/dacie obowiązku podatkowego dla ewidencji VAT sprzedaży,
   • Dodano ograniczenia do dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT do VAT-7 wynikające z wpisanych kwot zwrotu,
   • Dodano możliwość zdefiniowania opisu do nazwy towaru/usługi w kartotece towarów, który będzie automatycznie używany na fakturze dla danej pozycji,
   • Dodano pole "Waga" dla pozycji kartoteki towarów,
   • Dodano możliwość drukowania skróconej informacji o firmie w nagłówku wydruków na każdej lub tylko od drugiej strony (domyślnie na każdej stronie drukowana jest pełna informacja o firmie),
   • Dodano możliwość wyłączenia drukowania podsumowania dla wydruku listy płac,
   • Zmodyfikowano sposób zapamiętywania ostatniego zalogowanego użytkownika (aby byli w kolejności od ostatniego do wcześniejszych) oraz dodano dla Biura Rachunkowego wyświetlanie wszystkich dostępnych użytkowników,
   • Zmieniono przy wprowadzaniu dokumentów produkcji przycisk "Anuluj" na "Usuń dok." tak aby było to spójne z wprowadzaniem innych dokumentów,
   • Zmieniono sposób wyboru formy płatności przy wystawianiu paragonu fiskalnego - wybór formy płatności będzie z listy tak jak przy wystawianiu faktury,
   • Usunięto możliwość wprowadzenia nazwy usługi do dokumentu VAT przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
   • Usprawnienia dotyczące wysyłki JPK i e-deklaracji,
   • Poprawiono wydruk PKPiR, drukowana jest pełna data zdarzenia gospodarczego, a nie sam dzień,
   • Poprawiono uwzględnianie limitu długości tekstu dla wybranych danych w JPK_FA,
   • Poprawiono obliczanie diety dla zagranicznych podróży służbowych oraz zagranicznych delegacji przy ilości dób większej niż 1, a ilości godzin mniejszej niż 1 (obliczana kwota była zbyt mała),
   • Poprawiono nadawanie numerów przy realizacji zamówień oraz abonamentu przy zaburzonej numeracji kolejności faktury,
   • Poprawiono łączenie WZ przy różnych cenach ważonych (takie pozycje, jeśli zawierają tę samą cenę sprzedaży mogą być połączone),
   • Poprawiono drukowanie informacji o filtrach dla wydruku łącznych obrotów towarami,
   • Poprawiono wczytywanie pliku CSV z podziałami linii wewnątrz komórek,
   • Poprawiono import plików MT940 dla banku BZWBK,
   • Poprawiono importowanie dokumentów z pliku CSV, w którym nie było podanego rejestru VAT i/lub PKPiR,
   • Poprawiono działanie opcji "Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK", tak aby dokumenty, które nie są uwzględniane w JPK (np ze względu na zerową kwotę VAT) nie uwzględniane były również w ewidencji VAT,
   • Poprawiono wydruk historii rozrachunków z kontrahentami (dodano brakującą "datę zapłaty"),

   Uaktualnienie 2018.8.2 , nie podpisane  lub jako zip

   • Dodano narzędzie do aktualizowania wartości zapłaconych dokumentów na podstawie zapłat (w Administracja/Operacje/Narzędzia diagnostyczne),
   • Wymuszono zapis pól 54 i 57 z wartościami zerowymi w e-deklaracji VAT-7 (pomimo wcześniejszej zgodności ze schemą),
   • Poprawiono ostrzeżenie przy wysyłce innych JPK niż JPK_VAT,
   • Poprawiono uwzględnianie pól 38 i 39 w sumach VAT-7,

   Uaktualnienie 2018.8.1 , nie podpisane  lub jako zip

   • Rozszerzono nazwę odbiorcy dla kontrahentów,
   • Poprawiono brak ikon orientacji papieru,
   • Poprawiono dostęp do pola daty zwolnienia przy klonowaniu zwolnionych pracowników,
   • Poprawiono wystawianie faktury marża przy wyłączonej gospodarce magazynowej,
   • Poprawiono prawidłowe wyświetlanie VAT-7 dla osoby fizycznej przy ponownym otwarciu,

   Uaktualnienie 2018.7.3 , nie podpisane  lub jako zip

   • Dodano oddzielną funkcję "Faktura korygująca" do wystawiania faktur korygujących (zaczynamy od wybrania faktury do korygowania),
   • Dodano do listy symboli klasyfikacji środków trwałych pozycję "WNiP" dla "Wartości niematerialnych i prawnych",
   • Dodano możliwość określenia domyślnej ewidencji (w przypadku korzystania z wielu ewidencji), która ma zostać ustawiona przy starcie programu,
   • Dodano możliwość zmiany uprawnień dla wszystkich firm dla danego użytkownika w ustawieniach Biura Rachunkowego,
   • Dodano kolumnę zawierającą kwotę VAT w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności,
   • Dodano zapamiętywanie informacji o paragonie na podstawie którego wystawiono fakturę,
   • Dodano możliwość wykorzystania metody kasowej na podstawie rozrachunków tylko do dokumentów sprzedaży,
   • Dodano formularz VAT-8,
   • Dodano możliwość wyboru typu transakcji przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
   • Dodano obsługę daty sprzedaży, aby w rejestrach sprzedaży VAT oraz wydruku rejestrów sprzedaży VAT było identyczne z działaniem jak w JPK (ustawiane przy pomocy opcji "Data sprzedaży"),
   • Dodano możliwość pokazania kolumny "Data zakończenia dostawy/usługi" w zestawieniu faktur,
   • Zmieniono uzupełnianie pozycji 49 dla VAT-7. Nie jest więcej automatycznie zmieniana na minus w przypadku kwot dodatnich. Kwoty korekt powinny być ujemne w przypadku, gdy mają wpłynąć na kwotę podatku naliczonego pomniejszając go. Jest to zmiana dla spójności VAT-7, rejestrów i JPK.
   • Zmieniono nazewnictwo niektórych typów transakcji:
   • - "wewnątrzspólnotowa" + rejestr dostawa = "wewnątrzespólnotowa dostawa towarów",
   • - "wewnątrzspólnotowa" + rejestr nabycie = "wewnątrzespólnotowe nabycie towarów",
   • - "eksport/import" + rejestr dostawa = "eksport towarów",
   • - "eksport/import" + rejestr nabycie = "import",
   • Zmieniono działanie numeru ewidencji w ewidencji sprzedaży, aby było takie same jak innych ewidencji księgowych,
   • Zmieniono w wprowadzaniu zamówień przycisk "Anuluj" w "Usuń dok." oraz zmieniono jego miejsce aby było takie same jak w przypadku wprowadzania faktur i dokumentów magazynowych,
   • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych,
   • Poprawiono brak możliwości wprowadzenia nazwiska rodowego dla mężczyzn (kartoteka pracowników),
   • Poprawiono pokazywanie pozycji z typem transakcji "import towarów art.33a" jeżeli nie było wybranej opcji przygotowania ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK,
   • Poprawiono wykonywanie kopii bezpieczeństwa zabezpieczonej hasłem dla wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu modułu Biura Rachunkowego,
   • Poprawiono tworzenie numeru faktury przy wyborze dowolnego numeru faktury i wybranej opcji dodawania symbolu faktury, symbol faktury nie zostanie dodany (można go dodać ręcznie),
   • Poprawiono odświeżanie ewidencji księgowych - okna ewidencji księgowych są automatycznie odświeżane jeżeli zmieni się jakikolwiek dokument księgowy np zostanie zaksięgowany, odksięgowany lub zmieniony lub opcja w programie,
   • Poprawiono błąd w filtrowaniu zestawień magazynowych w wersji sieciowej,
   • Poprawiono wyświetlanie dat w podglądzie JPK_VAT,
   • Poprawiono e-deklarację dla VAT-7,
   • Poprawiono klonowanie not księgowych,
   • Poprawiono edycję nagłówka FW walutowej,

   Uaktualnienie 2018.7.2 , nie podpisane  lub jako zip

   • Dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przez nabywcę jako "samofaktrowania" w celu wykazania ich w JPK_FA,
   • Dodano możliwość wprowadzenia zapłat za wszystkie faktury w terminarzu należności/zobowiązań,
   • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZD (zamówień do dostawcy) w obcych walutach,
   • Dodano możliwość wyboru waluty przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
   • Dodano możliwość wpisania znaku hash (#) do nazwy firmy, należy wpisać &hash;,
   • Dodano możliwość klonowania do rejestrów przetwarzania danych osobowych,
   • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru faktury na wybranych fakturach (opcja w liście rozwijanej numeracji pola numeru faktury),
   • Dodano możliwość zmiany stanu połączenia dokumentów WZ,
   • Dodano możliwość wydruku PZ walutowego z wartościami w złotówkach,
   • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Data zapłaty",
   • Dodano opcję "Podczas wprowadzania dokumentów księgowych pozwól dowolnie zmieniać rejestr VAT",
   • Dodano opcję umożliwiającą kontrolę czy podczas wystawiania dokumentów WZ, PZ drukować dokumentu magazynowy,
   • Dodano zapamiętywanie ostatnich nazw użytkowników logujących się do modułu Biuro Rachunkowe,
   • Zmieniono warunki do przeliczania ewidencji przebiegów dla potrzeb VAT - ewidencja będzie przeliczana pod względem spójności kilometrów przy każdej zmianie,
   • Poprawiono obliczenia w VAT-7,
   • Poprawiono błąd przy naliczaniu amortyzacji,
   • Poprawiono zapis metody kasowej w edycji danych firmy,
   • Poprawiono wydruk zestawienia faktur dla włączonych filtrów,

   Uaktualnienie 2018.7.1 , nie podpisane  lub jako zip

   • Przyspieszono otwieranie programu (szczególnie jeżeli w programie były wprowadzone dane od dłuższego czasu),
   • Dodano możliwość wyboru czy dla WZ/FA odrębnie chcemy używać trzeci człon faktury,
   • Dodano obsługę konta VAT do realizacji abonamentu oraz szablonu faktury,
   • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Opóźnienie w zapłacie",
   • Dodano dla importowania dokumentów z JPK_VAT możliwość określenia, czy kwota ma być importowana jako stawka 0% lub nie podlega jeśli jest możliwy wybór pomiędzy jednym i drugim,
   • Usunięto możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL) (wprowadzoną od 2018.6.1) - zmiana spowodowała problemy z sortowaniem dokumentów w niektórych ustawieniach,
   • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
   • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
   • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
   • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,

   

   Skontaktuj się z nami

   Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

   604 814 422

   biuro@jaslan.pl