JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

59 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

109 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

249 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.8.3 , nie podpisany

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.8.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość importowania wyciągu bankowego z raportu MT940,
 • Dodano zabezpieczenie dla rzadkiego błędu przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji (ze starszych wersji),
 • Dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących mapowania dla importu plików CSV,
 • Zmieniono zachowanie przy wprowadzaniu numeru faktury dla różnych numeracji ze względu na trzeci człon, że jeżeli numer faktury został podany ręcznie to zmiana trzeciego członu faktury nie spowoduje wyboru kolejnego wolnego numeru w danej serii numeracji,
 • Zmieniono generowanie pliku JPK_FA w sekcji "Wiersze faktur" dla pozycji faktur w przypadku korekt, tak aby cena odzwierciedlała korektę ceny, a nie cenę po korekcie (jest to spójne z uzupełnianiem kolumny ilości dla korekty),
 • Poprawiono oznaczanie pozycji 69-71 na "nie" przy oglądaniu VAT-7 oraz usunięto adnotacje urzędowe,
 • Poprawiono uzupełnianie przelewu dla VAT-7,
 • Poprawiono uwzględnianie kwot w deklaracji VAT-UE dla ustawień jeżeli firma nie jest podatnikiem VAT, a prowadzi rejestry VAT na potrzeby VAT-8/VAT 9-M (kwoty pobierane są z ewidencji VAT a nie z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów),
 • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych (w tej chwili drukowana jest nazwa skrócona dla zwyczajnych kontrahentów, a dla incydentalnych pełna),
 • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego poprzez linię poleceń,
 • Poprawiono otwieranie ewidencji sprzedaży przy numerach ewidencji cztero i pięcio cyfrowych,
 • Poprawiono otwieranie PIT-5/5L (w tym i uproszczonych) na właściwym miesiącu w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,
 • Poprawiono importowanie plików CSV dla specyficznych kombinacji cudzysłowów,
 • Poprawiono importowanie kontrahentów z plików CSV, przy identycznej nazwie skróconej dane kontrahenta są nadpisywane,
 • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla VAT-7,

Uaktualnienie 2018.8.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano narzędzie do aktualizowania wartości zapłaconych dokumentów na podstawie zapłat (w Administracja/Operacje/Narzędzia diagnostyczne),
 • Wymuszono zapis pól 54 i 57 z wartościami zerowymi w e-deklaracji VAT-7 (pomimo wcześniejszej zgodności ze schemą),
 • Poprawiono ostrzeżenie przy wysyłce innych JPK niż JPK_VAT,
 • Poprawiono uwzględnianie pól 38 i 39 w sumach VAT-7,

Uaktualnienie 2018.8.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Rozszerzono nazwę odbiorcy dla kontrahentów,
 • Poprawiono brak ikon orientacji papieru,
 • Poprawiono dostęp do pola daty zwolnienia przy klonowaniu zwolnionych pracowników,
 • Poprawiono wystawianie faktury marża przy wyłączonej gospodarce magazynowej,
 • Poprawiono prawidłowe wyświetlanie VAT-7 dla osoby fizycznej przy ponownym otwarciu,

Uaktualnienie 2018.7.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano oddzielną funkcję "Faktura korygująca" do wystawiania faktur korygujących (zaczynamy od wybrania faktury do korygowania),
 • Dodano do listy symboli klasyfikacji środków trwałych pozycję "WNiP" dla "Wartości niematerialnych i prawnych",
 • Dodano możliwość określenia domyślnej ewidencji (w przypadku korzystania z wielu ewidencji), która ma zostać ustawiona przy starcie programu,
 • Dodano możliwość zmiany uprawnień dla wszystkich firm dla danego użytkownika w ustawieniach Biura Rachunkowego,
 • Dodano kolumnę zawierającą kwotę VAT w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności,
 • Dodano zapamiętywanie informacji o paragonie na podstawie którego wystawiono fakturę,
 • Dodano możliwość wykorzystania metody kasowej na podstawie rozrachunków tylko do dokumentów sprzedaży,
 • Dodano formularz VAT-8,
 • Dodano możliwość wyboru typu transakcji przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
 • Dodano obsługę daty sprzedaży, aby w rejestrach sprzedaży VAT oraz wydruku rejestrów sprzedaży VAT było identyczne z działaniem jak w JPK (ustawiane przy pomocy opcji "Data sprzedaży"),
 • Dodano możliwość pokazania kolumny "Data zakończenia dostawy/usługi" w zestawieniu faktur,
 • Zmieniono uzupełnianie pozycji 49 dla VAT-7. Nie jest więcej automatycznie zmieniana na minus w przypadku kwot dodatnich. Kwoty korekt powinny być ujemne w przypadku, gdy mają wpłynąć na kwotę podatku naliczonego pomniejszając go. Jest to zmiana dla spójności VAT-7, rejestrów i JPK.
 • Zmieniono nazewnictwo niektórych typów transakcji:
 • - "wewnątrzspólnotowa" + rejestr dostawa = "wewnątrzespólnotowa dostawa towarów",
 • - "wewnątrzspólnotowa" + rejestr nabycie = "wewnątrzespólnotowe nabycie towarów",
 • - "eksport/import" + rejestr dostawa = "eksport towarów",
 • - "eksport/import" + rejestr nabycie = "import",
 • Zmieniono działanie numeru ewidencji w ewidencji sprzedaży, aby było takie same jak innych ewidencji księgowych,
 • Zmieniono w wprowadzaniu zamówień przycisk "Anuluj" w "Usuń dok." oraz zmieniono jego miejsce aby było takie same jak w przypadku wprowadzania faktur i dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych,
 • Poprawiono brak możliwości wprowadzenia nazwiska rodowego dla mężczyzn (kartoteka pracowników),
 • Poprawiono pokazywanie pozycji z typem transakcji "import towarów art.33a" jeżeli nie było wybranej opcji przygotowania ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK,
 • Poprawiono wykonywanie kopii bezpieczeństwa zabezpieczonej hasłem dla wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu modułu Biura Rachunkowego,
 • Poprawiono tworzenie numeru faktury przy wyborze dowolnego numeru faktury i wybranej opcji dodawania symbolu faktury, symbol faktury nie zostanie dodany (można go dodać ręcznie),
 • Poprawiono odświeżanie ewidencji księgowych - okna ewidencji księgowych są automatycznie odświeżane jeżeli zmieni się jakikolwiek dokument księgowy np zostanie zaksięgowany, odksięgowany lub zmieniony lub opcja w programie,
 • Poprawiono błąd w filtrowaniu zestawień magazynowych w wersji sieciowej,
 • Poprawiono wyświetlanie dat w podglądzie JPK_VAT,
 • Poprawiono e-deklarację dla VAT-7,
 • Poprawiono klonowanie not księgowych,
 • Poprawiono edycję nagłówka FW walutowej,

Uaktualnienie 2018.7.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przez nabywcę jako "samofaktrowania" w celu wykazania ich w JPK_FA,
 • Dodano możliwość wprowadzenia zapłat za wszystkie faktury w terminarzu należności/zobowiązań,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZD (zamówień do dostawcy) w obcych walutach,
 • Dodano możliwość wyboru waluty przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
 • Dodano możliwość wpisania znaku hash (#) do nazwy firmy, należy wpisać &hash;,
 • Dodano możliwość klonowania do rejestrów przetwarzania danych osobowych,
 • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru faktury na wybranych fakturach (opcja w liście rozwijanej numeracji pola numeru faktury),
 • Dodano możliwość zmiany stanu połączenia dokumentów WZ,
 • Dodano możliwość wydruku PZ walutowego z wartościami w złotówkach,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Data zapłaty",
 • Dodano opcję "Podczas wprowadzania dokumentów księgowych pozwól dowolnie zmieniać rejestr VAT",
 • Dodano opcję umożliwiającą kontrolę czy podczas wystawiania dokumentów WZ, PZ drukować dokumentu magazynowy,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnich nazw użytkowników logujących się do modułu Biuro Rachunkowe,
 • Zmieniono warunki do przeliczania ewidencji przebiegów dla potrzeb VAT - ewidencja będzie przeliczana pod względem spójności kilometrów przy każdej zmianie,
 • Poprawiono obliczenia w VAT-7,
 • Poprawiono błąd przy naliczaniu amortyzacji,
 • Poprawiono zapis metody kasowej w edycji danych firmy,
 • Poprawiono wydruk zestawienia faktur dla włączonych filtrów,

Uaktualnienie 2018.7.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Przyspieszono otwieranie programu (szczególnie jeżeli w programie były wprowadzone dane od dłuższego czasu),
 • Dodano możliwość wyboru czy dla WZ/FA odrębnie chcemy używać trzeci człon faktury,
 • Dodano obsługę konta VAT do realizacji abonamentu oraz szablonu faktury,
 • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Opóźnienie w zapłacie",
 • Dodano dla importowania dokumentów z JPK_VAT możliwość określenia, czy kwota ma być importowana jako stawka 0% lub nie podlega jeśli jest możliwy wybór pomiędzy jednym i drugim,
 • Usunięto możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL) (wprowadzoną od 2018.6.1) - zmiana spowodowała problemy z sortowaniem dokumentów w niektórych ustawieniach,
 • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
 • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
 • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
 • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,

Uaktualnienie 2018.6.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Poprawiono drukowanie informacji o koncie VAT na fakturach,
 • Poprawiono sortowanie dokumentów magazynowych po numerze dokumentu przy braku zer wiodących,
 • Poprawiono błędy w VAT-7 (przenoszenie kwot, brak obliczenia podatku),

Uaktualnienie 2018.6.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość zdefiniowania konta VAT w danych firmy,
 • Dodano możliwość szybkiej zmiany okresu księgowego (jednym kliknięciem),
 • Rozszerzono możliwości importu z plików CSV,
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu kontrahentów,

Uaktualnienie 2018.6.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
 • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
 • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
 • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,

Uaktualnienie 2018.5.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wyboru formy płatności dla paragonu,
 • Dodano podpowiadanie rozszerzenia archiwum jeżeli archiwum tworzone jest bez rozszerzenia,
 • Poprawiono uruchamianie programu z dysków sieciowych,
 • Poprawiono tworzenie Bilansu Otwarcia dla Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk informacji o walucie i kursie dla faktury wewnętrznej (brakująca tabela kursu),
 • Poprawiono wydruk szczegółów listy płac,
 • Poprawiono wycofywanie amortyzacji miesięcznych,1Skontaktuj się z nami

Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

604 814 422

biuro@jaslan.pl