JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

59 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

109 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

249 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.6.1 , nie podpisany

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.6.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG (1),
 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_WB (1),
 • Dodano nowe formularze VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-12(4) i VAT-9M(8),
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - dla wystawianych faktur można określić konto VAT,
 • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL),
 • Dodano możliwość wprowadzania wielu zapłat za dokumenty w trakcie wprowadzania pozycji wyciągu bankowego,
 • Dodano możliwość zapamiętania ostatniej pozycji głównego okna oraz jego rozmiaru (opcje wyglądu),
 • Dodano możliwość podglądu kiedy i kto utworzył lub ostatnio modyfikował dany wiersz,
 • Dodano możliwość automatycznego rozbijania importowanych dokumentów z JPK_VAT do wielu pozycji księgowych,
 • Dodano automatyczną zmianę daty zakończenia usługi przy wprowadzaniu faktury w momencie zmiany daty faktury,
 • Dodano sortowanie po numerze zamówienia kontrahenta do zestawienia faktur,
 • Dodano możliwość grupowania pracowników przy eksporcie do KEDU po imieniu i nazwisku (nie tylko PESEL),
 • Dodano możliwość ograniczenia przy eksporcie do KEDU ze względu na datę zwolnienia (dane pracownika do momentu zwolnienia),
 • Dodano możliwość nie drukowania daty dokumentu na wydruku PKPiR,
 • Dodano możliwość wyłączenia dodawania numeru paragonu do uwag na podstawie którego jest wystawiana faktura podczas wystawiania faktury na podstawie paragonu fiskalnego,
 • Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur FA ze względu na trzeci człon faktury tak jak w przypadku faktur wystawianych na podstawie dokumentu WZ,
 • Dodano typ transakcji "import towarów art.33a" do łatwiejszego klasyfikowania importu towarów w metodzie uproszczonej - należy używać zamiast opcji "Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej",
 • Dodano możliwość wystawiania not księgowych w walucie,
 • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznej numeracji not księgowych,
 • Dodano możliwość zdefiniowania dla formy płatności czy drukować termin zapłaty na fakturze,
 • Dodano możliwość obliczania reszty przy fakturowaniu WZ lub wystawianiu paragonu na podstawie WZ (wymaga zmiany ustawień w formie płatności),
 • Dodano opcję umożliwiającą dodania symbolu faktury np. FA lub KFA do numeru faktury (na wydrukach i przy księgowaniu),
 • Dodano możliwość pobierania danych z bazy danych REGON podczas wprowadzania danych kontrahenta incydentalnego,
 • Rozszerzono pole nazwy formy płatności do 60 znaków,
 • Poprawiono obliczanie wartości rozrachunków przy księgowaniu dokumentu do wielu pozycji księgowych,
 • Poprawiono dodawanie środka trwałego z zerową stawką amortyzacji,
 • Poprawiono wydruk zamówienia dla nie VATowców,
 • Poprawiono błąd z brakiem funkcjonalności dotyczącej VAT po aktualizacji PIT-5/PIT-5L (normalne i uproszczone) w przypadku, gdy ostatnia firma na liście w Biurze Rachunkowym miała inne zakwalifikowanie do VAT,
 • Poprawiono pobieranie danych z Bazy Internetowej Regon dla podmiotów dla których nie określono ulicy,
 • Usunięto stare formularze (do roku 2012 włącznie),

Uaktualnienie 2018.5.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wyboru formy płatności dla paragonu,
 • Dodano podpowiadanie rozszerzenia archiwum jeżeli archiwum tworzone jest bez rozszerzenia,
 • Poprawiono uruchamianie programu z dysków sieciowych,
 • Poprawiono tworzenie Bilansu Otwarcia dla Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk informacji o walucie i kursie dla faktury wewnętrznej (brakująca tabela kursu),
 • Poprawiono wydruk szczegółów listy płac,
 • Poprawiono wycofywanie amortyzacji miesięcznych,

Uaktualnienie 2018.5.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano politykę prywatności (Pomoc\Polityka prywatności),
 • Dodano "Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano "Rejestr zgód przetwarzania danych osobowych",
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania bazy danych hasłem,
 • Dodano możliwość wykonywania archiwum programu w formacie 7z,
 • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania tworzonych archiwum hasłem,
 • Dodano możliwość kontroli użytkowników oraz logowania dla modułu Biuro Rachunkowe,
 • Dodano możliwość zmiany celu złożenia pliku JPK po jego utworzeniu (tylko przed wysyłką),
 • Dodano w menu skrót "Księgowość\Operacje\Księgowanie ZUS",
 • Poprawiono edycję nagłówka dla faktur zaliczkowych,

Uaktualnienie 2018.4.6 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość ujmowania składek na Fundusz Pracy bezpośrednio przy obliczaniu podatku PIT zamiast księgowania ich do PKPiR,
 • Dodano kolumnę daty zapłaty składek do ZUS w celu usprawnienia księgowania składek do ZUS lub Funduszu Pracy,
 • Dodano kolumnę składek do ZUS podlegającym wpłacie za dany miesiąc,
 • Dodano ostrzeżenie jeżeli otwarty rok księgowy nie jest ostatnim założonym rokiem księgowym,
 • Dodano możliwość utworzenia rozrachunków z kontrahentami dla wszystkich lat (domyślnie tylko dla roku bieżącego),
 • Dodano możliwość dodawania załączników do dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z stawką zwolnioną z plików JPK_VAT,
 • Dodano zasady płac do obsługi współczynników płac (stawek składek),
 • Usunięto tymczasowo funkcjonalność liczenia stron wydruku,
 • Poprawiono przygotowywanie rozrachunków z kontrahentami w przypadku wystąpienia złego długu w innym roku księgowym,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-5/5L z wielu działalności, które mają różny status płatnika VAT,

Uaktualnienie 2018.4.5 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
 • Dodano możliwość drukowania "osoba" zamiast "podpis osoby" na fakturach,
 • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
 • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
 • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
 • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
 • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
 • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
 • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
 • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
 • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
 • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),

Uaktualnienie 2018.4.4 , nie podpisane  lub jako zip

 • Drobne poprawki

Uaktualnienie 2018.4.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Zmieniono sposób sprawdzania podatników czynnych VAT,
 • Dodano możliwość edycji zaksięgowanego dokumentu bez konieczności odksięgowywania,
 • Dodano zestawienie JPK do szybkiego dostępu w Biurze Rachunkowym,
 • Dodano nowy formularz PIT-4R(7),
 • Dodano e-deklarację dla VAT-7D(8),
 • Dodano wydruk stanowiska pracownika do druku delegacji pracownika,
 • Dodano "Miejsce wyjazdu" oraz "Środek transportu" do podróży służbowych oraz delegacji,
 • Dodano możliwość importowania zapisów operacji bankowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość stworzenia arkusza inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury w cenach ważonych,
 • Dodano możliwość eksportowania danych z tabel do formatu CSV,
 • Dodano możliwość importowania danych do tabel z formatu CSV,
 • Dodano możliwość używania myślnika oraz spacji w identyfikatorze firmy dla biura rachunkowego,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie stawki amortyzacji przy wyborze symbolu KŚT,
 • Dodano możliwość określenia preferowanego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
 • Zaktualizowano i uzupełniono listę Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk linii poziomych na wydruku faktury - przy wyłączonej opcji linii poziomych nie są drukowane,
 • Poprawiono edycję i usuwanie kontrahentów, gdy występują w innych tabelach,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów w cenach brutto korzystając ze schematów księgowania,
 • Poprawiono dodawanie kontrahenta incydentalnego w czasie wystawiania faktury,
 • Poprawiono eksportowanie dokumentów PZ (poprzez przycisk "Nowy" z okna "Eksportowanie dokumentów magazynowych") dla okresów innych niż obecny miesiąc księgowy,
 • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,
 • Poprawiono przywracanie stanów magazynowych dla BO z towarami w więcej niż jednej pozycji,
 • Poprawiono dla wersji sieciowej obsługę wyboru podpisu osoby uprawnionej do podpisu faktury, brana jest osoba zalogowana,
 • Usunięto opcję "Podatnik unijny" z danych firmy,

Uaktualnienie 2018.4.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wygenerowania raportu sprzedaży i obrotów dla wybranego kontrahenta podczas wprowadzania pozycji dokumentu lub faktury,
 • Dodano w czasie importu dokumentów możliwość rozpoznawania kontrahenta po parze nazwa skrócona + NIP - w celu uniknięcia przypadku, gdy w importowanych dokumentach nazwa skrócona jest współdzielona pomiędzy dwóch kontrahentów o różnych NIP,
 • Dodano nowe funkcje do łączenia dokumentów WZ,
 • Dodano opcję pozwalającą na nie ujmowanie dokumentów zakupowych z odliczeniem 0% w Ewidencji VAT zakupów,
 • Dodano opcję pozwalającą na ostrzeganie w trakcie wprowadzania dokumentu o sytuacji, gdy data obowiązku podatkowego i data zaliczenia do VAT są różne,
 • Dodano kolumnę z datą wypłaty do płac,
 • Poprawiono tworzenie dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej,
 • Poprawiono zliczanie kwot brutto w przypadku rozbijania wg schematów księgowych,
 • Poprawiono zmianę na kontrahenta incydentalnego przy usuwaniu kontrahenta,
 • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego, który nie był zafakturowany,
 • Poprawiono zapis NIP w danych realizowanego abonamentu,

Uaktualnienie 2018.4.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wydruku informacji dot. programu oraz licencji,
 • Dodano możliwość dowolnej zmiany miesiąca dla dokumentu magazynowego lub faktury w trakcie ich wprowadzania lub edycji, bez konieczności zmiany zmiany miesiąca księgowego,
 • Dodano możliwość wydrukowania paragonu po wysłaniu w czasie wystawiania.,
 • Poprawiono wygląd okna wystawiania dokumentów w przypadku np. realizacji zamówienia z podaną walutą,
 • Poprawiono uwzględnianie współczynnika sprzedaży opodatkowanej w samej ewidencji VAT,

Uaktualnienie 2018.3.4 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość grupowania pracowników po PESEL przy tworzeniu RCA (eksport do Płatnika),
 • Dodano możliwość określenia daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość określenia naliczenia/odliczenia VAT, daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość wprowadzania tylko zaznaczonych zaimportowanych dokumentów,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie daty i numeru dokumentu przy imporcie dokumentu magazynowego, jeśli podane dane są niepełne (np. tylko jedno z numer faktury/dokumentu),
 • Dodano możliwość zaimportowania pliku JPK_FA jako faktur zakupowych,
 • Dodano możliwość ustawiania daty obowiązku podatkowego/księgowania do VAT na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (nie daty dokumentu) podczas wprowadzania dokumentu księgowego,
 • Dodano wydruk uwag na dokumentach RW i PW,
 • Dodano podpis danymi dla VAT-12,
 • Dodano opcję separatorów tysięcy dla wydruków,
 • Dodano wymuszenie utworzenia konta bankowego przy wprowadzaniu wyciągów bankowych (rozwiązuje problem z brakiem obliczania salda banku, gdy nie ma wprowadzonego konta bankowego),
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla dokumentów/faktur,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia,
 • Dodano zmianę konta bankowego w dokumentach magazynowych, gdy zmieniane jest istniejące konto bankowe,
 • Dodano możliwość określenia dodatków i potrąceń "bez wypłaty", dla których obliczane jest jedynie potrącenie składek oraz podatku,
 • Dodano możliwość grupowego usuwania dokumentów zaksięgowanych oraz z okna wprowadzania dokumentów,
 • Dodano zapamiętywanie informacji o dacie i godzinie wysyłki faktury mailem,
 • Dodano możliwość wysyłania paragonu mailem,
 • Dodano zestawienie rozrachunków do raportowania łącznych rozrachunków z kontrahentami za dany okres,
 • Rozszerzono pole nazwiska pracownika do 30 znaków,
 • Poprawiono importowanie dokumentów:
 • - gdy nie jest określona kolumna PKPiR, ale tylko konto księgowe, a kolumna PKPiR w koncie jest 13,
 • - dla dokumentów w formacie Comarch ERP Optima, gdy nie zawierają żadnych dokumentów,
 • - domyślne konto jest preferowane względem innych o identycznym poziomie dopasowania,
 • - przy wyłączonym importowaniu do PKPiR, pobrana informacja o kolumnie PKPiR jest ignorowana,
 • - dla dokumentów JPK_FA zawierających kwotę należności, która jest kwotą netto,
 • - do importowania z JPK_VAT dodano brakujące mapowanie kwot dla stawki VAT 4%,
 • - dla plików CSV poprawiono mapowanie kolumn NETTO i VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA zawierającego korekty,
 • Poprawiono określanie przedrostka NIP (czy powinien być wpisany) przy imporcie dokumentu EDI++ (.epp),
 • Poprawiono wydruk konta bankowego na wydruku WZ - drukowane jest konto przypisane do faktury (jeśli jest wystawiona faktura),
 • Poprawiono oznaczenie kolumny 15, powinno być "Inne",
 • Poprawiono usuwanie kontrahentów, jeśli byli powiązani z dokumentami zapłat,
 • Poprawiono przygotowywanie kodu QR przelewu przy wprowadzonych znakach minus,
 • Poprawiono edycję udziału sprzedaży opodatkowanej przy wyborze automatycznego księgowania nieodliczonego VAT,
 • Poprawiono drukowanie kwot PLN w podsumowaniu faktury nie w VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_VAT oraz VAT-7 dla niektórych przypadków przy wyborze automatycznego rozliczenia odliczeń związanych z udziałem sprzedaży opodatkowanej,
 • Poprawiono obsługę danych kontrahenta - NIP w przypadku, gdy w dokumencie wpisany jest tylko kod NIP, a brakuje NIP,
 • Poprawiono działanie filtrów w zestawieniu zamówień dla SQL,
 • Poprawiono aktualizowanie się kwoty zapłaty w oknie rozrachunków z kontrahentami po wprowadzeniu zapłaty,Skontaktuj się z nami

Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

604 814 422

biuro@jaslan.pl